Atık ve Biyokütleden Enerji Üretimi4


Atık ve Biyokütleden Enerji Üretimi

Isımek Enerji Kaynağınız

Atık ve Biyokütleden Enerji Üretimi


Atık ve Biyokütle (biyomas) den enerji üreten tesislerde hareketli ızgara ve akışkan yataklı sistemler Isımek tarafından tasarlanıp uygulanır.

 

 

 

Biyokütle tesisinden enerji üreten Isımek, uluslararası kalite standartlarına uygun olarak Avrupa Birliği çevre ve emisyon kriterlerini karşılamaktadır.

 Orman ve ahşap sektörünün yanı sıra ( mobilyacılar, keresteciler, papel, tomruk, mobilya üreticileri)  kağıt, tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren fabrikaların değerlendirilmeyen atıkları bulunmaktadır.

Bu atıkların yakılmasıyla ısı enerjisi oluşur ve elektrik üretmek üzere ısı enerjisi kızgın buhara dönüştürülür.

Isımek Atık ve biyokütleden elektrik/güç üretir.