İnsan Kaynakları Politikamız


İnsan Kaynakları Politikamız

Isımek Enerji Kaynağınız

İnsan Kaynakları Politikamız

ISIMEK olarak personelimizin bilgi ve beceri geliştirmeleri, teknolojik değişimleri izleyebilmeleri, bilgiye hızlı ulaşabilmeleri, güvenli ve sağlıklı bir iş ortamında çalışmaları için sürekli eğitim programları geliştirilmekte ve ISIMEK eğitim birimi tarafından personelimizin bilgilerinin güncel tutulmaktadır.

ISIMEK eğitimleri; teknik eğitimler, kalite yönetim sistemi eğitimleri, motivasyonu ve iletişimi geliştiren eğitimler, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinden oluşmaktadır.

İlave olarak, firmamızda yeni işe başlamış mühendisler ve idari personeller için oryantasyon eğitimleri düzenlenmektedir.