+90 312 815 56 07 info@isimek.com.tr
Kişisel Bilgiler    
Adınız  
     
Fotoğraf  
     
GSM  
Telefon  
Adres  
E-posta  
     
Eğitim Durumu   Kurum / Mezuniyet Yılı şeklinde belirtiniz
Lisansüstü   /
Lisans   /
Ön Lisans   /
Lise   /
Ortaokul   /
     
Kurs ve Sertifikalar   Program / Yıl şeklinde belirtiniz
1.   /
2.   /
3.   /
     
İş Deneyimi   Kurum / Giriş Yılı / Ayrılma Yılı
1.   / /
2.   / /
3.   / /
4.   / /
5.   / /
     
Yabancı Dil    
İngilizce  
İyi Orta Zayıf Yok
Almanca  
İyi Orta Zayıf Yok
İspanyolca  
İyi Orta Zayıf Yok
Rusça  
İyi Orta Zayıf Yok
Arapça  
İyi Orta Zayıf Yok
Diğer (belirtiniz)  
İyi Orta Zayıf Yok
     
Bilgisayar Kullanımı    
Sistem Bilgisi (Windows)  
Ofis Uygulamaları  
Cad Uygulamaları  
3D Uygulamaları  
Grafik Uygulamaları  
Muhasebe Uygulamaları  
     
Dosya Ekleri    
CV  
Diğer  
Diğer  
Diğer  
     
Notlar