+90 312 815 56 07 info@isimek.com.tr

Taahhüt

Isımek konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında plan, proje yapmak, proje yönetim taahhütlerinde bulunmak, mühendislik yapmak, taahhüt etmek.

• Her türlü mühendislik hizmeti vermek.

• Sanayinin gereksinimi olan her türlü çelik bacanın tasarım, imalat ve montajını yapmak.

• Metro hattı tünelleri, acil havalandırma kanal dirsekleri, acil havalandırma susturucuları, kanal duvar bağlantı elemanları yapmak.

• Petro kimya tesislerinin ihtiyacı olan paslanmaz özellikte ekipmanların imalatını yapmak.

• Akışkan yatak teknolojisi ile çalışan buhar kazanları tasarlamak, üretmek.

Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşlarını kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan yapım işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalır ise ihale sözleşmesi gereği işin her türlü mekanik, elektrik, tesisat ve inşaat işlerini bunlarla ilgili bütün ekipman ve malzeme alımı, satımı ve anahtar teslimi taahhüt etmek, yapmak.

Projelerimiz

Termik Santrali atık ısılarını ekonomik faydaya dönüştürecek yöntemlerin araştırılması, geliştirilmesi ve bina ısıtmasında uygulanması için atık ısının geri kazanılabilir bir enerji kaynağı olduğu bilincinin yerleştirilmesi ve ısı enerjisini verimli kullanma yöntemlerinin ülke çapına yayılması sağlayacak çalışmalarda bulunmak.

Ülkemiz elektrik enerjisi üretim yerleri olan termik santrallerimizin eskiyen teknolojilerinin yenilenmesinde yapılacak proje çalışmalarında bulunmak.