+90 312 815 56 07 info@isimek.com.tr

Biyomas Yakıtlı Kızgın Yağ Kazanları

200-290 °C  sıcaklığa ihtiyacınız var ise düşük basınçile çalışan katı yakıtlı kızgın yağ kazanlarına ihtiyacınız var demektir. 500.000 kcal/h – 6.000.000 kcal/h kapasite aralığında dik olarak dizayn edilirler. Yakıtın emişine göre ; stokerli, hareketli ızgaralı olarak dizayn edilir.

Otomatik Talaş Beslemeli Hareketli Izgaralı Kızgın Yağ Kazanı Sistemi

 

1- Zincirli Elevatör: Toz talaşın yatay ve dikey olarak taşınmasını sağlar.

2- Talaş Silosu: Toz talaş burada biriktirilerek kazana besleme yapılır. Karıştırıcısı, hava kilidi ve seviye şalterlerinden oluşur. 1-9 m³  hacimlerinde yapılmaktadır.

3- Besleme Helezonu: Hava kilidinden helezona dökülen talaş kontrollü olarak kazan ızgarası üzerine taşınır.

4- Hidrolik İtici: Kazan içinde döküm ızgaraların ileri geri hareketini sağlayan hidrolik pistondan oluşan ünitedir.

5- Kızgın Yağ Kazanı: P235GH malzemeden mamul boruların spiral seklinde bükülmesi ile yapılan kazan üç geçişli ve dik tip de dizayn edilmektedir. 3-30 bar basıncında; 1.000.000 kcal/h (1300kw) ile 6.000.000 kcal/h (7000 kw) kapasitelerde üretimi yapılmaktadır. Bu kazanlar 280°C sıcaklığa kadar kullanılabilmektedir.

6- Hareketli  Izgara: Bir sabit bir hareketli şekilde dizayn edilen ızgaralar yüksek sıcaklıkta çalışmaya uygun GX 40 CrNi 24 5 kalitesindedir.Izgaraların yapısı nemli talaşın da kolaylıkla yakılmasını sağlar.

7- Kül Helezonu: Izgarada yanan yakıtın külü burada toplanıp bir helezon vasıtası ile kazan dışına atılır.

8- Kurum Tutucu: Kazandan çıkan kül  ,kurum gibi katı atıkların tutulması için tasarlanan çoklu siklondan oluşmaktadır.Katı partiküllerin %80~90 ı burada tutulur.Tekerlekli kovası yardımıyla kurumlar kolaylıkla taşınabilmektedir.

9- Hava Isıtıcı:  Baca gazının ısısı kullanılarak yanma havası ısıtılmaktadır.Bu yöntem ile toplam verimin %2-4 oranında artması sağlanır.Isıtılan hava ister yanma havası olarak istenirse bir ortamın ısıtılmasında kullanılabilmektedir.

10- Baca Aspiratörü: Konforlu bir işletme için yanma odası negatif basınçta tutulur.Bunu sağlayan yüksek sıcaklığa dayanıklı ,statik ve dinamik balansları alınmış kayış kasnak tahrikli  baca aspiratörüdür.

11- By-pass Kanalı: Kurum utucu, hava ısıtıcı veya baca aspiratörü bakımı esnasında baca gazı bu kanaldan bacaya verilir. Bu işlem By-pass kanalı üzerinde bulunan motorlu klepe vasıtası yapılmaktadır.

12- Baca: S235 GH veya istek üzerine A1S1 316 kalite paslanmaz sacdan yapılmaktadır.Kendi kendini taşıyabilir özellikte olup herhangi bir bina veya yere bağlantı gerekmez.

Otomatik Talaş Beslemeli Stokerli Kızgın Yağ Kazan Sistemi

 

1- Zincirli Elevatör: Toz talaşın yatay ve dikey olarak taşınmasını sağlar.

2- Talaş Silosu: Toz talaş burada biriktirilerek kazana besleme yapılır. Karıştırıcısı, hava kilidi ve seviye şalterlerinden oluşur. 1-9 m³  hacimlerinde yapılmaktadır.

3- Besleme Helezonu: Hava kilidinden helezona dökülen talaş kontrollü olarak kazan ızgarası üzerine taşınır.

4- YAKMA HÜCRESİ (ÖN OCAK): Tamamen ateş tuğlası ve seramik elyaf, refrakter malzemeden mamuldür .Ateş tğlalı yapı yanma odası sıcaklığını istenilen düzeyde (800~950°C) tutarak her türlü talaşın yakılmasını kolaylaştırdığı gibi baca gazı emisyonları da sınır değerlerin altında tutulmasını sağlar.Ön ocak üzerindeki kapakgibimetal yüzeylerin deforme olmaması için, özel ateşe dayanıklı refrakter malzeme ile izoleleri yapılmıştır.

5- Pota: Yakma teknesi özel kesitli, hava nozullu döküm ızgaralar ile donatılmıştır. Yanma havası fanı vasıtasıyla kanallardan yakma teknesine basılan hava; döküm ızgara nozullarından çıkarken yarattığı basınç etkisiyle talaş ile pulverize ederek etkin bir yanma sağlar.

6- Kızgın Yağ Kazanı: P235GH malzemeden mamul boruların spiral seklinde bükülmesi ile yapılan kazan üç geçişli ve dik tip de dizayn edilmektedir. 3-30 bar basıncında; 1.000.000 kcal/h (1300kw) ile 4.000.000 kcal/h (4600 kw) kapasitelerde üretimi yapılmaktadır. Bu kazanlar 280°C sıcaklığa kadar kullanılabilmektedir.

7- Kurum Tutucu: Kazandan çıkan kül  ,kurum gibi katı atıkların tutulması için tasarlanan çoklu siklondan oluşmaktadır.Katı partiküllerin %80~90 ı burada tutulur.Tekerlekli kovası yardımıyla kurumlar kolaylıkla taşınabilmektedir.

8- Hava Isıtıcı: Baca gazının ısısı kullanılarak yanma havası ısıtılmaktadır.Bu yöntem ile toplam verimin %2-4 oranında artması sağlanır.Isıtılan hava ister yanma havası olarak istenirse bir ortamın ısıtılmasında kullanılabilmektedir.

9- Baca Aspiratörü: Konforlu bir işletme için yanma odası negatif basınçta tutulur.Bunu sağlayan yüksek sıcaklığa dayanıklı ,statik ve dinamik balansları alınmış kayış kasnak tahrikli  baca aspiratörüdür.

10- Baca: S235 GH veya istek üzerine A1S1 316 kalite paslanmaz sacdan yapılmaktadır.Kendi kendini taşıyabilir özellikte olup herhangi bir bina veya yere bağlantı gerekmez.