+90 312 815 56 07 info@isimek.com.tr

Biyomas Yakıtlı Buhar Kazanları

3-16 bar işletme basınçlı buhar kazanları yüksek verimli ve uzun ömürleri ile ön plana çıkmaktadır. İşletmelerin ihtiyacına göre 500 kg/h ile 30.000 kg/h kapasite aralığında üretim yapmaktadırlar.

Otomatik Talaş Beslemeli Stokerli Buhar Kazanı Sistemi

 

1- Zincirli Elevatör: Toz talaşın yatay ve dikey olarak taşınmasını sağlar.

2- Talaş Silosu: Toz talaş burada biriktirilerek kazana besleme yapılır. Karıştırıcısı, hava kilidi ve seviye şalterlerinden oluşur. 1-9 m³  hacimlerinde yapılmaktadır.

3- Besleme Helezonu: Hava kilidinden helezona dökülen talaş kontrollü olarak kazan ızgarası üzerine taşınır.

4- Brülör: Doğal gaz veya fuel oil yakabilen brülör bağlanarak sistem hem katı yakıtlı hem sıvı ve gaz yakıtlı olarak da kullanılabilmektedir.

5- Buhar Kazanı: Üç geçişli olarak tasarlanan bu kazanlar yüksek verime sahiptir(~%92). 3-12 bar işletme basıncında 1.000 kg/h (750kw) ile 6.000 kg/h (4600 kw) kapasite aralığında üretimi yapılmaktadır.Kazan imalatında P235 GH ile P355 GH  kalite sac ve P235 GH boru kullanılmaktadır.

6- Pota: Yakma teknesi özel kesitli, hava nozullu döküm ızgaralar ile donatılmıştır. Yanma havası fanı vasıtasıyla kanallardan yakma teknesine basılan hava; döküm ızgara nozullarından çıkarken yarattığı basınç etkisiyle talaş ile pulverize ederek etkin bir yanma sağlar.

7- Ateş Tuğlası: Izgara üzeri ve yanma odası yüksek sıcaklığa dayanıklı refrakter malzeme ile kaplıdır.  Yanma odası sıcaklığını istenilen düzeyde (800~950°C) tutularak her türlü talaşın yakılmasını kolaylaştırdığı gibi baca gazı emisyonları da sınır değerlerin altında tutulmaktadır.

8- YAKMA HÜCRESİ (ÖN OCAK): Su borulu konstrüksiyona sahip ön ocak, kazan ile irtibatlandırılarak su sirkülasyonu yapması sağlanmıştır.Ön ocak sacı P355GHmalzemeden; borular P235GHçelik çekme borudan; izolasyon 1200°C ısıya dayanıklı, seramik ve 90 kg/cm³ kaya yününden yapılacak olup; izolasyon üst kaplaması 1mm kalınlığında galvaniz sac ile kaplanacaktır. Ön ocak üzerindeki kapakgibimetal yüzeylerin deforme olmaması için, özel ateşe dayanıklı refrakter malzeme ile izoleleri yapılmıştır.

9- By-pass Kanalı: Kurum utucu, hava ısıtıcı veya baca aspiratörü bakımı esnasında baca gazı bu kanaldan bacaya verilir. Bu işlem By-pass kanalı üzerinde bulunan motorlu klepe vasıtası yapılmaktadır.

10- Kurum Tutucu: Kazandan çıkan kül, kurum gibi katı atıkların tutulması için tasarlanan çoklu siklondan oluşmaktadır.Katı partiküllerin %80~90 ı burada tutulur.Tekerlekli kovası yardımıyla kurumlar kolaylıkla taşınabilmektedir.

11- Hava Isıtıcı: Baca gazının ısısı kullanılarak yanma havası ısıtılmaktadır.Bu yöntem ile toplam verimin %2-4 oranında artması sağlanır.Isıtılan hava ister yanma havası olarak istenirse bir ortamın ısıtılmasında kullanılabilmektedir.

12- Baca Aspiratörü: Konforlu bir işletme için yanma odası negatif basınçta tutulur.Bunu sağlayan yüksek sıcaklığa dayanıklı ,statik ve dinamik balansları alınmış kayış kasnak tahrikli  baca aspiratörüdür.

13- Baca: S235 GH veya istek üzerine A1S1 316 kalite paslanmaz sacdan yapılmaktadır.Kendi kendini taşıyabilir özellikte olup herhangi bir bina veya yere bağlantı gerekmez.

Otomatik Talaş Beslemeli Hareketli Izgaralı Ön Ocaklı Buhar Kazanı Sistemi

 

1- Zincirli Elevatör: Toz talaşın yatay ve dikey olarak taşınmasını sağlar.

2- Talaş Silosu:  Toz talaş burada biriktirilerek kazana besleme yapılır.Karıştırıcısı, hava kilidi ve seviye şalterlerinden oluşur. 1-9 m³  hacimlerinde yapılmaktadır.

3- Hidrolik İtici:  Kazan içinde döküm ızgaraların ileri geri hareketini sağlayan hidrolik pistondan oluşan ünitedir.

4- Besleme Helezonu:  Hava kilidinden helezona dökülen talaş kontrollü olarak kazan ızgarası üzerine taşınır.

5- YAKMA HÜCRESİ (ÖN OCAK): Odun kabuk talaş vs. artıkların yanması için gerekli geniş yanma odası hacmi, skoç kazan önüne monte edilen ters u şeklindeki ön ocak ile sağlanır. Su borulu konstrüksiyona sahip ön ocak, kazan ile irtibatlandırılarak su sirkülasyonu yapması sağlanmıştır.Ön ocak sacı P355GHmalzemeden; borular P235GHçelik çekme borudan; izolasyon 1200°C ısıya dayanıklı, seramik ve 90 kg/cm³ kaya yününden yapılacak olup; izolasyon üst kaplaması 1mm kalınlığında galvaniz sac ile kaplanacaktır. Ön ocak üzerindeki kapakgibimetal yüzeylerin deforme olmaması için, özel ateşe dayanıklı refrakter malzeme ile izoleleri yapılmıştır.

6- Hareketli Izgara: Bir sabit bir hareketli şekilde dizayn edilen ızgaralar yüksek sıcaklıkta çalışmaya uygun GX 40 CrNi 24 5 kalitesindedir.Izgaraların yapısı nemli talaşın da kolaylıkla yakılmasını sağlar.

7- Buhar Kazanı: Üç geçişli olarak tasarlanan bu kazanlar yüksek verime sahiptir(~%92). 3-12 bar işletme basıncında 2.000 kg/h (1500kw) ile 12.000 kg/h (9200 kw) kapasite aralığında üretimi yapılmaktadır. Kazan imalatında P235 GH ile P355 GH  kalite sac ve P235 GH boru kullanılmaktadır.

8- Kül Helezonu: Izgarada yanan yakıtın külü burada toplanıp bir helezon vasıtası ile kazan dışına atılır.

9- Kurum Tutucu: Kazandan çıkan kül  ,kurum gibi katı atıkların tutulması için tasarlanan çoklu siklondan oluşmaktadır.Katı partiküllerin %80~90 ı burada tutulur.Tekerlekli kovası yardımıyla kurumlar kolaylıkla taşınabilmektedir.

10- Hava Isıtıcı:  Baca gazının ısısı kullanılarak yanma havası ısıtılmaktadır.Bu yöntem ile toplam verimin %2-4 oranında artması sağlanır.Isıtılan hava ister yanma havası olarak istenirse bir ortamın ısıtılmasında kullanılabilmektedir.

11- By-pass Kanalı:  Kurum utucu, hava ısıtıcı veya baca aspiratörü bakımı esnasında baca gazı bu kanaldan bacaya verilir. Bu işlem By-pass kanalı üzerinde bulunan motorlu klepe vasıtası yapılmaktadır.

12- Baca Aspiratörü: Konforlu bir işletme için yanma odası negatif basınçta tutulur.Bunu sağlayan yüksek sıcaklığa dayanıklı ,statik ve dinamik balansları alınmış kayış kasnak tahrikli  baca aspiratörüdür.

13- Baca: S235 GH veya istek üzerine A1S1 316 kalite paslanmaz sacdan yapılmaktadır.Kendi kendini taşıyabilir özellikte olup herhangi bir bina veya yere bağlantı gerekmez.