+90 312 815 56 07 info@isimek.com.tr

Biyomas Yakıtlı Kızgın Su Kazanları

250.000 KCAL/H-6.000.000 Kcal/h kapasite aralığında

90  ®C -180 °C sıcaklıkta komple tasarım ve üretim yapılmaktadır.

Stokerli kazanlar 250.000-3.000.000 kcal/h (kuru ve toz yakıt)

Hareketli ızgaralı kazanlar 2.000.000-6.000.000 kcal/h (renkli/parçalı)

Sabit eğik ızgaralı kazanlar 250.000-3.000.000 kcal/h (renkli/ iri parçalı) kapasite aralığındadır.

5 bar basınç ve 140 °C için Yarım Silindirik Kazan

5 bar üstü ve 180 °C ‘ ye kadar Silindirik Skoç Kazan seçilmelidir.

Otomatik Talaş Beslemeli Haraketli Izgaralı Kızgın Su/Sıcak Su Kazan Sistemi


1- Zincirli Elevatör: Toz talaşın yatay ve dikey olarak taşınmasını sağlar.

2- Talaş Silosu: Toz talaş burada biriktirilerek kazana besleme yapılır.Karıştırıcısı , hava kilidi ve seviye şalterlerinden oluşur. 1-9 m³  hacimlerinde yapılmaktadır.

3- Besleme Helezonu: Hava kilidinden helezona dökülen talaş kontrollü olarak kazan ızgarası üzerine taşınır.

4- Hidrolik İtici: Kazan içinde döküm ızgaraların ileri geri hareketini sağlayan hidrolik pistondan oluşan ünitedir.

5- Kızgın Su Kazanı: Üç geçişli olarak tasarlanan bu kazanlar yüksek verime sahiptir(~%92). 90°C ile 140°c arası 2.000.000 kcal/h (2300kw) ile 6.000.000 kcal/h (7000 kw) kapasite aralığında üretimi yapılmaktadır.Kazan imalatında P235 GH ile P355 GH  kalite sac ve P235 GH boru kullanılmaktadır.

6- Hareketli Izgara: Bir sabit bir hareketli şekilde dizayn edilen ızgaralar yüksek sıcaklıkta çalışmaya uygun GX 40 CrNi 24 5 kalitesindedir.Izgaraların yapısı nemli talaşın da kolaylıkla yakılmasını sağlar.

7- Ateş Tuğlası: Izgara üzeri ve yanma odası yüksek sıcaklığa dayanıklı refrakter malzeme ile kaplıdır. Yanma odası sıcaklığını istenilen düzeyde (800~950°C) tutularak her türlü talaşın yakılmasını kolaylaştırdığı gibi baca gazı emisyonları da sınır değerlerin altında tutulmaktadır.

8- Kül Helezonu: Izgarada yanan yakıtın külü burada toplanıp bir helezon vasıtası ile kazan dışına atılır.

9- By-pass Kanalı:  Kurum utucu, hava ısıtıcı veya baca aspiratörü bakımı esnasında baca gazı bu kanaldan bacaya verilir. Bu işlem By-pass kanalı üzerinde bulunan motorlu klepe vasıtası yapılmaktadır.

10- Kurum Tutucu: Kazandan çıkan kül  ,kurum gibi katı atıkların tutulması için tasarlanan çoklu siklondan oluşmaktadır.Katı partiküllerin %80~90 ı burada tutulur.Tekerlekli kovası yardımıyla kurumlar kolaylıkla taşınabilmektedir.

11- Hava Isıtıcı: Baca gazının ısısı kullanılarak yanma havası ısıtılmaktadır.Bu yöntem ile toplam verimin %2-4 oranında artması sağlanır.Isıtılan hava ister yanma havası olarak istenirse bir ortamın ısıtılmasında kullanılabilmektedir.

12- Baca Aspiratörü: Konforlu bir işletme için yanma odası negatif basınçta tutulur.Bunu sağlayan yüksek sıcaklığa dayanıklı ,statik ve dinamik balansları alınmış kayış kasnak tahrikli  baca aspiratörüdür.

13- Baca: S235 GH veya istek üzerine A1S1 316 kalite paslanmaz sacdan yapılmaktadır.Kendi kendini taşıyabilir özellikte olup herhangi bir bina veya yere bağlantı gerekmez.

Otomatik Talaş Beslemeli Stokerli Kızgın Su Kazanı

1- Zincirli Elevatör: Toz talaşın yatay ve dikey olarak taşınmasını sağlar.

2- Talaş Silosu: Toz talaş burada biriktirilerek kazana besleme yapılır. Karıştırıcısı, hava kilidi ve seviye şalterlerinden oluşur. 1-9 m³  hacimlerinde yapılmaktadır.

3- Besleme Helezonu:  Hava kilidinden helezona dökülen talaş kontrollü olarak kazan ızgarası üzerine taşınır.

4- Kızgın Su Kazanı: Üç geçişli olarak tasarlanan bu kazanlar yüksek verime sahiptir(~%92). 90°C ile 130°c arası 500.000 kcal/h (580kw) ile 3.000.000 kcal/h (3500 kw) kapasite aralığında üretimi yapılmaktadır.Kazan imalatında P235 GH ile P355 GH  kalite sac ve P235 GH boru kullanılmaktadır.

5- Ateş Tuğlası: Izgara üzeri ve yanma odası yüksek sıcaklığa dayanıklı refrakter malzeme ile kaplıdır.  Yanma odası sıcaklığını istenilen düzeyde (800~950°C) tutularak her türlü talaşın yakılmasını kolaylaştırdığı gibi baca gazı emisyonları da sınır değerlerin altında tutulmaktadır.

6- Pota: Yakma teknesi özel kesitli, hava nozullu döküm ızgaralar ile donatılmıştır. Yanma havası fanı vasıtasıyla kanallardan yakma teknesine basılan hava; döküm ızgara nozullarından çıkarken yarattığı basınç etkisiyle talaş ile pulverize ederek etkin bir yanma sağlar.

7- Kurum Tutucu: Kazandan çıkan kül, kurum gibi katı atıkların tutulması için tasarlanan çoklu siklondan oluşmaktadır.Katı partiküllerin %80~90 ı burada tutulur.Tekerlekli kovası yardımıyla kurumlar kolaylıkla taşınabilmektedir.

8- Hava Isıtıcı: Baca gazının ısısı kullanılarak yanma havası ısıtılmaktadır.Bu yöntem ile toplam verimin %2-4 oranında artması sağlanır.Isıtılan hava ister yanma havası olarak istenirse bir ortamın ısıtılmasında kullanılabilmektedir.

9- By-pass Kanalı:  Kurum utucu, hava ısıtıcı veya baca aspiratörü bakımı esnasında baca gazı bu kanaldan bacaya verilir. Bu işlem By-pass kanalı üzerinde bulunan motorlu klepe vasıtası yapılmaktadır.

10- Baca Aspiratörü: Konforlu bir işletme için yanma odası negatif basınçta tutulur.Bunu sağlayan yüksek sıcaklığa dayanıklı ,statik ve dinamik balansları alınmış kayış kasnak tahrikli  baca aspiratörüdür.

11- Baca: S235 GH veya istek üzerine A1S1 316 kalite paslanmaz sacdan yapılmaktadır.Kendi kendini taşıyabilir özellikte olup herhangi bir bina veya yere bağlantı gerekmez.

Otomatik Talaş Beslemeli Hareketli Izgaralı Önocaklı Kızgın Su Kazanı

1- Zincirli Elevatör: Toz talaşın yatay ve dikey olarak taşınmasını sağlar.

2- Talaş Silosu: Toz talaş burada biriktirilerek kazana besleme yapılır. Karıştırıcısı, hava kilidi ve seviye şalterlerinden oluşur. 1-9m³  hacimlerinde yapılmaktadır.

3- Besleme Helezonu:  Hava kilidinden helezona dökülen talaş kontrollü olarak kazan ızgarası üzerine taşınır.

4- Hidrolik İtici:  Kazan içinde döküm ızgaraların ileri geri hareketini sağlayan hidrolik pistondan oluşan ünitedir.

5- YAKMA HÜCRESİ (ÖN OCAK):  Odun kabuk talaş vs. artıkların yanması için gerekli geniş yanma odası hacmi, skoç kazan önüne monte edilen ters u şeklindeki ön ocak ile sağlanır. Su borulu konstrüksiyona sahip ön ocak, kazan ile irtibatlandırılarak su sirkülasyonu yapması sağlanmıştır.Ön ocak sacı P355GHmalzemeden; borular P235GHçelik çekme borudan; izolasyon 1200°C ısıya dayanıklı, seramik ve 90 kg/cm³ kaya yününden yapılacak olup; izolasyon üst kaplaması 1mm kalınlığında galvaniz sac ile kaplanacaktır. Ön ocak üzerindeki kapakgibimetal yüzeylerin deforme olmaması için, özel ateşe dayanıklı refrakter malzeme ile izoleleri yapılmıştır.

6- Hareketli  Izgara: Bir sabit bir hareketli şekilde dizayn edilen ızgaralar yüksek sıcaklıkta çalışmaya uygun GX 40 CrNi 24 5 kalitesindedir.Izgaraların yapısı nemli talaşın da kolaylıkla yakılmasını sağlar.

7- Kül Helezonu: Izgarada yanan yakıtın külü burada toplanıp bir helezon vasıtası ile kazan dışına atılır.

8- Kızgın Su Kazanı: Üç geçişli olarak tasarlanan bu kazanlar yüksek verime sahiptir(~%92). 90°C ile 140°c arası 2.000.000 kcal/h (2300kw) ile 6.000.000 kcal/h (7000 kw) kapasite aralığında üretimi yapılmaktadır.Kazan imalatında P235 GH ile P355 GH  kalite sac ve P235 GH boru kullanılmaktadır.

9- Kurum Tutucu: Kazandan çıkan kül  ,kurum gibi katı atıkların tutulması için tasarlanan çoklu siklondan oluşmaktadır.Katı partiküllerin %80~90 ı burada tutulur.Tekerlekli kovası yardımıyla kurumlar kolaylıkla taşınabilmektedir.

10- Hava Isıtıcı: Baca gazının ısısı kullanılarak yanma havası ısıtılmaktadır.Bu yöntem ile toplam verimin %2-4 oranında artması sağlanır.Isıtılan hava ister yanma havası olarak istenirse bir ortamın ısıtılmasında kullanılabilmektedir.

11- By-pass Kanalı: Kurum utucu, hava ısıtıcı veya baca aspiratörü bakımı esnasında baca gazı bu kanaldan bacaya verilir. Bu işlem By-pass kanalı üzerinde bulunan motorlu klepe vasıtası yapılmaktadır.

12- Baca Aspiratörü: Konforlu bir işletme için yanma odası negatif basınçta tutulur.Bunu sağlayan yüksek sıcaklığa dayanıklı ,statik ve dinamik balansları alınmış kayış kasnak tahrikli  baca aspiratörüdür.

13- Baca: S235 GH veya istek üzerine A1S1 316 kalite paslanmaz sacdan yapılmaktadır.Kendi kendini taşıyabilir özellikte olup herhangi bir bina veya yere bağlantı gerekmez.